A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Španielsko - Barcelona - Sprievodca

Vstupné formality

Vízum na pobyt kratší než 90 dní nie je potrebné. Pas je potrebné mať platný tri mesiace po skončení plánovaného pobytu.

Financie a devízy

Banky majú otvorené od pondelka do piatku od 09.00 do14.00 hodín. „Sin Comisión“ alebo „No Comisión“ znamená výmenu bez poplatku, čo býva kompenzované horším kurzom. Bankomaty sú bežne dostupné.

Krádeže

Vzhľadom na časté krádeže je dobré byť opatrný na svoje veci. Určite je praktické rozdeliť peniaze na viac častí a v peňaženke nosiť menšiu hotovosť. Najmä dávať pozor na pas.

Posledná editácia textu: 30.5.2011 21:29
REKLAMA